ASGP 1939, Vol. 15

O. Wyszyński, Henryk Teisseyre & Julian Obtułowicz
Zdjęcie geologiczne przedgórza Karpat na arkuszu Kuty - 1-28
Le levé géologique de l’avant-pays des Karpates sur la feuille de Kuty (Résumé)
Article Full Text, PDF

Henryk Teisseyre
Wyniki poszukiwań geologiczno-naftowych w okolicy Czerchawy i Spryni (arkusz Stary Sambor) - 29-41
Resultats des recherches geologiques du petrole aux environs de Cherchawa et de Sprynia (feuille de Stary Sambor) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Andrzej Bolewski
Zagadnienie “kalifikacji” krakowskich skał magmowych - 42-85
Des Problem der “Kalifikation” der Krakauer Magmagesteine (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Bronisław Halicki
Materiały do znajomości budowy podłoża Polski północno-wschodniej. III. Kreda - 86-128
Matériaux pour la connaissance de la structure géologique de la partie NE de la Pologne (Résumé)
Article Full Text, PDF