ASGP 1951 (for 1950), Vol. 20, 3

Zagadnienia Nauk Geologicznych w Polsce - 213-243
Article Full Text, PDF

Henryk Świdziński
Problemy geologii w Polsce (referat) - 213-216

Marian Książkiewicz
Zagadnienia geologii w Polsce (koreferat) - 216-219

Roman Kozłowski
Główne problemy paleozoologii w Polsce (referat) - 219-223

Franciszek Bieda
Zagadnienia mikropaleontologii w Polsce (koreferat) - 223-225

Władysław Szafer
Aktualne zadania paleobotaniki polskiej (referat) - 225-226

Antoni Gaweł
Możliwości rozwoju nauk mineralogicznych w Polsce (referat) - 227-234

Marian Kamieński
Kilka uwag w sprawie rozwoju polskiej petrografii (koreferat) - 234-237

Walerz Goetel
Zagadnienie geologii stosowanej w Polsce (referat) - 237-242

Roman Krajewski
Główne problemy geologii stosowanej (koreferat) - 242- 243

Stanisław J. Thugutt
Ultramikroskopowe badania minerałów w związku z ich genezą - 245-284
Ultramicroskopic investigations of minerals with regard to their origin (Summary)
Article Full Text, PDF

Edward Passendorfer
Z zagadnień transgresji eocenu w Tatrach - 285-302
Sur les problemes de la transgression éocene dans la Tatra (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Samsonowicz
Interglacjał eemski nad dolną Wisłą - 303-308
L’Interglaciarire eémien sur la Basse Vistule (Résumé)
Article Full Text, PDF

Władysław Pożaryski
Otwornice eemskie z nad dolnej Wisły - 309-312
Les foraminferes eémiens de Tychnowy (Résumé)
Article Full Text, PDF

Bronisław Halicki
Pozycja stratygraficzna osadów eemskich nad dolną Wisłą - 313-318
La position stratigraphique des dépôt eémiens dans la région de la Basse Vistula (Résumé)
Article Full Text, PDF