ASGP 1951 (for 1950), Vol. 20, 4

Krzysztof Birkenmajer
Uwagi o utworach plioceńskich okolicy Krościenka nad Dunajcem - 319-332
Remarks concerning Pliocene formations in the vicinity of Krościenko on the Dunajec River (Southern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach
Małże z grupy An- isomyaria jury brunatnej okolic Krakowa (Rodziny: Limidae, Ostreidae, Spondylidae, Aviculidae, Anomiidae) - 333-376
Anisomyaria du Jurassique moyen aux environs de Cracovie (Familles: Limidae, Ostreidae, Spondylidae, Aviculidae, Anomiidae) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Walery Goetel
Nauki geologiczne w I Kongresie Nauki Polskiej (Referat wygłoszony na zjeździe Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Iwoniczu dnia 25.VI. 1950 r.) - 377-386
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1949/50 - 387-390
Article Full Text, PDF