ASGP 1953 (for 1952), Vol. 22, 2

Jerzy Małecki
Flabellamminopsis. Nowy rodzaj otwornic aglutynujących z doggeru okolic Częstochowy - 101-122
Flabellamminopsis. New genus of agglutinated foraminifera from the Dogger in the vicinity of Częstochowa (Summary)
Article Full Text, PDF

Henryk Buczek
Spękania skalne masywu Sobótki - 123-176
Joints of the Sobótka Massif (Summary)
Article Full Text, PDF

Maria Turnau-Morawska & Maria Jahn
Orientacja optyczna ziarn kwarcu w drzewie skamieniałym okolic Chrzanowa - 177-186
Optic orientation of quartz grains in the fossil wood from the environs of Chrzanów (Summary)
Article Full Text, PDF