ASGP 1958, Vol. 28, 2

Marian Książkiewicz
Submarine slumping in the Carpathian Flysch - 123-151
Osuwiska podmorskie we fliszu karpackim (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Liszka
Otwomice dolnego karbonu z Głuchówek - 153-168
Culm – Foraminifera from Głuchówki near Cracow (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Małecki
Mszywioły tortońskie z Gliwic Starych - 169-194
Bryozoaires tortoniennes de Gliwice Stare (Haute Silésie) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław M. Gąsiorowski
O występowaniu ryncholitów w pienińskim pasie skałkowym - 195-201
Sur les Rhyncholithes dans la Zone Piénine des Klippes (Résumé)
Article Full Text, PDF