ASGP 1960, Vol. 30, 3

Robert Marschałko & Andrzej Radomski
Preliminary results of investigations of current directions in the flysch basin of the Central Carpathians - 259-272
Wstępne wyniki badań nad kierunkami transportu materiału w basenie fliszowym Centralnych Karpat (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Ryszard Gradziński & Rafał Unrug
Uwagi o powstaniu nacieku grzybkowego w jaskiniach - 273-287
Remarks on the formation of fungoidal concretions in limestone caves (Summary)
Article Full Text, PDF

Jacek Rutkowski
O utworach piaszczystych w mastrychcie okolic Miechowa - 289-304
Sandy deposits Maestrichtian age in the vicinity of Miechów (Summary)
Article Full Text, PDF

Wiesław Heflik
Turmaliny z żyły kwarcowo-topazowej z Kamienia koło Mirska na Dolnym Śląsku - 305-314
Turmalines from a quartz-topase vein at Kamień near Mirsko, Lower Silesia (Summary)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Gunia & Teresa Górecka
O nowym stanowisku fauny dolnokarbońskiej w okolicy Wojborza na Dolnym Śląsku - 315- 326
A new occurrence of Lower Carboniferous fossil fauna near Wojbórz (Lower Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF

Halina Janiszewska-Pactwa
Otwornice iłów pleurotomowych w Karsach koło Jędrzejowa - 327-332
Foraminiferal assemblage from the Pleurotoma clays at Karsy near Jędrzejów (Summary)
Article Full Text, PDF

Henryk Jurkiewicz
Otwomice z łupków czarnorzeckich wschodniej części jednostki śląskiej - 333-343
Foraminifera in the Czarnorzeki-shales in the eastern part of the Silesian Unit (Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF