ASGP 1961, Vol. 31, 1

Marian Książkiewicz
Life conditions in Flysch Basins - 3-21
O warunkach zycia w basenach fliszowych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
O niektórych sedymentacyjnych strukturach fliszu karpackiego - 23-36
On some sedimentary structures of the Carpathian Flysch - 37-46
Article Full Text (PL), PDF | Article Full Text (EN), PDF

Władysław Moryc
Budowa geologiczna rejonu Lubaczowa - 47-83
Geological structure of the region of Lubaczów (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Helena Ozonkowa
Dewon w profilu Iwaniska – Piskrzyn (Góry Świętokrzyskie) - 85-102
The Devonian in the profile Iwaniska – Piskrzyn (Holy cross Mts.) (Summary)
Article Full Text, PDF

Maria Krysowska
Analiza minerałów ciężkich w najmłodszych osadach sieci rzecznej Tatr Zachodnich - 103-117
An analysis of heavy minerals in Recent fluvial sediments in the Wesetrn Tatra Mts (Summary)
Article Full Text, PDF

Włodzimierz Wawryk
Fosforyty oligoceńskie kry glacjalnej z Krzywania (pow. Słupsk) - 119-127
Phosphorites d’Oligocene du glaçon de Krzywań (district Słuposk) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Andrzej Ślączka
Geneza poziomu egzotykowego z Bukowca koło Przełęczy Użockiej (Polskie Karpaty Wschodnie) - 129-143
Exotic bearing shale from Bukowiec (Polish Eastern Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach & Stabnisław Liszka
Górnoeoceńska fauna z Bukowca - 145-158
Upper-Eocene fauna from Bukowiec (Polish Eastern Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Geroch
Pseudoreophax nowy rodzaj otwornic z dolnej kredy Karpat fliszowych - 159-165
Pseudoreophax a new genus of foraminifera from the Neocomian in the Flysch Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Henryk Makowski
Jan Samsonowicz (1888-1959) - 167-178
Jan Samsonowicz (1888-1959) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Katarzyna Pawłowska
Jan Samsonowicz - badacz Gór Świętokrzyskich - 179-188
Jan Samsonowicz - investigateur des Mts de St. Croix (Résumé)
Article Full Text, PDF

Henryk Orkisz
Prof. dr Edward Walery Janczewski (1887-1959). Wspomnienie pośmiertne - 189-194
Prof. dr Edward Walery Janczewski (1887-1959) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jerzy Znosko
Pamięci akademika Mikołaja Sergiejewicza Szatskiego (1895-1960) - 195-199
Au mémoire de l'Académicien Mikołaj Sergiejewicz Szatskij (1895-1960) (Résumé)
Article Full Text, PDF

R. Krajewski
Kandydat nauk inż. Piotr Śliwa (1924-1959) - 201-204
Piotr Śliwa (1924-1959) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z XXXIII Zjazdu Polskiego Towa­rzystwa Geologicznego w Częstochowie, 1960 r. (opis wycieczek) - 205-211
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Pol. Towarzystwa Geologicznego w r. adm. 1959/60 - 213-224
Article Full Text, PDF

Lista członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego stan na 4 wrzesnia 1960 r. - 225-241
Article Full Text, PDF