ASGP 1962, Vol. 32, 1

Zarząd Główny PTG
Odezwa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 3
Article Full Text, PDF

M. P. Gabinet & J. M. Jurczakiewicz
Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna warunków facjalnych tworzenia się skał serii menilitowej Wschodnich Karpat - 5-29
Mineralogical and geochemical characteristics of facial conditions of deposition of the Menilite series in the Eastern Carpathians (Abstract)
Article Full Text, PDF

Jerzy Badak, Jan Kubisz & Zbigniew Michałek
O minerałach wtórnych strefy wietrzenia serii menilitowej - 31-56
Secondary minerals of the weatherin zone of the Menilite series (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej Oberc & Włodzimeirz Parachoniak
Melafir z Filipowie - 57-70
The melaphyre from Filipowice (Summary)
Article Full Text, PDF

Wiesław Heflik & Anna Siedlecka
Charakterystyka petrograficzna otoczaków skał wylewnych z utworów permskich okolic Olkusza - 71-81
Petrographic characteristics of pebbles of effusive rocks occuring in Permian sediments in the vicinity of Olkusz (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Małecki
Mszywioły z kul litotamniowych tortonu z Gieraszowic pod Klimontowem - 83-106
Les Bryozoaires provenant de galets á Lithotamnium du Tortonien de Gieraszowice pres Klimontów (Résumé)
Article Full Text, PDF

Helena Ozonkowa
Umbellina przewodni rodzaj otwornic w dewonie Gór Świętokrzyskich - 107-117
The genus Umbellina – an index fossil in the Devonian of the Holy Cross Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Czterdziestolecie Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1921-1961 - 119-140
Quarante années de la Société Géologique de la Pologne (1921–1961) (Résumé)
Article Full Text, PDF