ASGP 1962, Vol. 32, 2

Stanisław Dżułyński & John E. Sanders
On some current markings in Flysch - 143-146
O niektórych hieroglifach prądowych we fliszu (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński & Janusz Kotlarczyk
O pogrzęźniętych pręgach falistych (riplemarkach) - 147-160
On load-casted ripples (Summary)
Article Full Text, PDF

Aleksandra Kostecka
Cechsztyńskie wapienie laminowane w Niecce Gałęzickiej (Góry Świętokrzyskie) - 161-182
Laminated limestones of Zechstein in the Gałęzice Syncline (Holy Cross Mountains) (Summary)
Article Full Text, PDF

Wacław Burzewski & Wiesław Heflik
Petrografia pstrego piaskowca między Radkowicami a Wrzosami koło Chęcin - 183-196
Petrology of Bunter Sandstones between Radkowice and Wrzosy in the vicinity of Chęciny (Holy Cross Mountains) (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Bukowy
Profil jury i kredy w Raciborowicach koło Krakowa - 197-209
Profile of Jurassic and Cretaceous series at raciborowice near Kraków (Summary)
Article Full Text, PDF

Włodziemierz Parachoniak
Cieszynity z miejscowości Pogórz koło Bielska - 211-225
Teschenites from Pogórz near Bielsko (Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Mateusz Gąsiorowski
Sur les Aptychi a côtes - 227-280
O aptychach żebrowanych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Geroch
Otwornice z rodzaju Thalmannammina i Plectorecurvoides w dolnej kredzie Karpat fliszowych - 281-300
Thalmannammina and Plectorecurvoides (Foraminifera) in the Lower Cretaceous of the Flysch Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF