ASGP 1965, Vol. 35, 3

Problematyka naukowa XXXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Pieniny 1963
Pod redakcją K. Birkenmajera

Krzysztof Birkenmajer
Od redakcji - 323
XXXVI Annual meeting of the geological Society of Poland, Pieniny Mts., 1963 - 399
Article Full Text (PL), PDF | Article Full Text (EN), PDF

Stanisław Sokołowski
Badania i zjazdy geologiczne w Pieninach - 324-327
Geological investigations and meetings in the Pieniny Mountains (Summary) - 400-401
Article Full Text (PL), PDF | Summary (EN), PDF

Krzysztof Birkenmajer
Zarys budowy geologicznej Pienińskiego Pasa Skałkowego Polski - 327-356
Outlines of the geology of the Pieniny Klippen belt of Poland (Summary) - 401-407
Article Full Text (PL), PDF | Summary (EN), PDF

Krzysztof Birkenmajer & Stanisław Sokołowski
Szkic budowy geologicznej Przełomu Niedzickiego - 356-357
Geiological sketch of the Dunajec river gorge at Niedzica, Pieniny Mountains (Summary) - 408
Article Full Text (PL), PDF | Summary (EN), PDF

Stefan Kozłowski
Andezyty Wżaru - 357-359
Andesites of the Mount Wżar (Summary) - 408-409
Article Full Text (PL), PDF | Summary (EN), PDF

Jan Wojciechowski
Żyły kruszcowe okolic Szczawnicy - 360-361
Ore-bearing veins near Szczawnica, Pieniny Klippen Belt (Summary) - 409
Article Full Text (PL), PDF | Summary (EN), PDF

Maria Łańcucka-Środoniowa
Wstępne wyniki badań paleobotanicznych nad neogenem Domańskiego Wierchu i Orawy - 362-365
Preliminary results of palaeobotanical investigations of the fresh-water Neogene deposits of Somański Wierch and Orawa (West Carpathians) (Summary) - 409-410
Article Full Text (PL), PDF | Summary (EN), PDF

Władysław Szafer
Charakterystyka paleobotaniczna pliocenu Krościenka - 365-366
Palaeobotanic characteristics of the fresh-water Pliocene deposiys at Krościenko, Pieniny Mountains (Summary) - 410-411
Article Full Text (PL), PDF | Summary (EN), PDF

Anna Jarocka
Źródła mineralne Szczawnicy - 366-375
Mineral waters of Szczawnica, Pieniny Mountains (Summary) - 411-412
Article Full Text (PL), PDF | Summary (EN), PDF

Ignacy Potocki
Technika zdrojowa w Szczawnicy - 376-378
Balneotechnical problems of mineral waters at Szczawnica, Pieniny Mountains (Summary) - 412
Article Full Text (PL), PDF | Summary (EN), PDF

Krzysztof Birkenmajer, Kazimierz Bogacz, Stefan Kozłowski & Stanisław Węcławik
Przewodnik wycieczek terenowych XXXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego (Pieniny 1963 r.) - 379-399
Guide to the geological excursions of the XXXVI Annual Meeting of the geological society of Poland, Pieniny Mountains, 1963 (Summary) - 412-414
Article Full Text (PL), PDF | Summary (EN), PDF | Wykaz literatury / References, PDF