ASGP 1966, Vol. 36, 3

Teresa Śmigielska
Otoliths of Fishes from the Tortonian of Southern Poland - 205-275
Otolity ryb z tortonu południwej Polski (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Antoni Kleczkowski & Włodzimierz Parachoniak
Basalt peperite volcanites in the Hopei Plain in Northern China - 277-284
Wulkanity bazaltowe facji pepreytowej na Równinie Hopei w Chinach Północnych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński & Frank Simpson
Influence of bottom irregularities and transported tools upon experimental scour markings - 285-294
Wpływ nierówności dna oraz przedmiotów niesionych prądem na wykszatłcenie hieroglifów prądowych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Geroch & Elżbieta Morycowa
Przyczynek do znajomości facji i skamieniałości wapienia tytońskiego z Kruhela Wielkiego koło Przemyśla - 295-301
Contribution a la connaissance des facies et fossiles des calcaires tithoniques a Kruhel Wielki pres de Przemyśl (Carpathes de Flysch Pologne) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Michalina Kucia-Lubelska
Wiek serii witowskiej w świetle badań minerałów ciężkich - 303-313
The age of Witów series based on the heavy mineral assemblages (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Kłapciński
Stratygrtafia anhydrytów Leine w okolicach Lubina i Sieroszowic (Monoklina Przedsudecka) - 315-321
Stratigraphy of the Leine anhydrites in the environs of Lublin and Sieroszowice (Fore-Sudetic Monocline) (Summary)
Article Full Text, PDF

Michał Szulczewski
Stromatolity jurajskie (stresz. referatu) - 323-324
Article Full Text, PDF

Michał Szulczewski
Klasyfikacja onkolitów (stresz. referatu) - 325-326
Article Full Text, PDF