ASGP 1967, Vol. 37, 1

Stratygrafia karbonu Górnosląskiego Zagłębia Węglowego
Startigraphie du Carbonifere du Bassin Houiller de la Haute Silésie

Karol Bojkowski
Słowo wstępne - 5
Article Full Text, PDF

Stanisław Zbigniew Stopa
Problematyka stratygraficznego podziału karbonu krakowsko-śląskiego w świetle paleobotaniki - 7-26
Les problemes de subdiviosion stratigraphique du Houiller Crcovio-Silésien a la lumiere de la mégaflore - 27-39
Article Full Text (PL), PDF | Article Full Text (FR), PDF

Aleksander Jachowicz
Charakterystyka mikroflorystyczna górnośląskiego karbonu produktywnego w polskiej części zagłębia - 41-64
Palynological investigations of the Upper Carboniferous in the Polish part of the Upper Silesia Coal Basin (Summary)
Article Full Text, PDF

Karol Bojkowski
Podział stratygraficzny karbonu prodyktywnego w Zagłębiu Górnośląskim na podstawie fauny - 65-99
Stratigraphy of the Upper Carboniferous of the Upper silesia Coal Basin based on fauna (Summary)
Article Full Text, PDF

Łucja Musiał
O poziomach z fauną w górnej części warstw porębskich (górny namur A) w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - 101-107
Fauna-bearing horizons in the Upper Poręba Basin (Upper Namurian A) in the north-eastern part of the Upper Silesia (Summary)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Matl
Luka erozyjna u szczytu warstw porębskich (najwyższy namur A) w Rybnickim Okręgu Węglowym - 109-118
La lacune d’érosion dans la partie supérieure des couches marginales dans la Région Hoillere de Rybnik (Résumé)
Article Full Text, PDF

Eva Purkyňová
Fitostratygrafia serii karbońskiej morawsko-śląskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - 119-124
Phytostratigraphy of the Carboniferous Formation in the Czechoslovakian part of the Upper Silesia Coal Basin (Summary)
Article Full Text, PDF

Sonia Dybova-Jachowiczowa
O występowaniu niektórych oskrzydlonych sporomorf w osadach dolnego karbonu i namuru Polski - 125-129
On the occurrence of some winged sporomorphs in the Lower Carboniferous and Namurian of Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Halina Żakowa
Uwagi o wykształceniu warstw przejściowych dewon-karbon w obszarze krakowskim na podstawie nowych danych z wiercenie Kamiowice 3 - 131-135
Remarks on the development of the Passage Beds (Devonian-Carboniferous) I the Cracow area with regard to the data of the Karniowice 3 bore-hole (Summary)
Article Full Text, PDF

Vlastimil Svoboda & Jaroslav Zeman
Zagadnienie związku pomiędzy rozwojem osadów węglonośnych a ruchami tektonicznymi w karbonie Zagłębia Górnośląskiego - 137-144
On the relation between the development of coal-bearing sediments and tectonic mobility in the Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Summary)
Article Full Text, PDF

Joseph Bouckaert
Namurian transgression in Belgium - 145-150
Transgresja namuru w Belgii (Streszczenie)
Article Full Text, PDF