ASGP 1967, Vol. 37, 2

Kazimierz Dziedzic
Orientacja otoczaków na plaży nadmorskiej - 153-167
Orientation of pebbles on a marine beach (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Andrzej Radwański
Problematyka mioceńskich struktur litoralnych na południowych stokach Gór Świętokrzyskich - 169-175
Problems of Miocene littoral structures on the southern slopes of the Holy Cross Mts., Central Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Henryk Maruszczak
Kierunki wiatrów w okresie akumulacji lessu młodszego we wschodniej części Europy Środkowej - 177-188
Wind directions during the accumulation of the younger loess in East-Central Europe (Summary)
Article Full Text, PDF

Oleg S. Wiałow
Niektóre ogólne rozważania o tektonicznych strefach w Karpatach i ich nomenklaturze (artykuł dyskusyjny) - 189-206

Article Full Text, PDF

Ryszard Fuglewicz
Otoczaki skał wulkanicznych w zlepieńcu pstrego piaskowca w okolicy Jaworzni - 207-212
Pebbles of volcanic rocks in a Lower Triassic conglomerates in Jaworznia (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Wilhelm Krach
Materiały do znajomości miocenu Polski. Część III - 213-231
Matériaux pour la connaissance du Miocene de Pologne. III-eme partie (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Ewa Łuczkowska
Some new species of Foraminifera from the Miocene of Poland - 233-241
Kilka nowych gatunków otwornic z miocenu Polski (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Ryszard Gradziński & Andrzej Radomski
Pisoliths from Cuban caves - 243-265
Pizolity z jaskiń kubańskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jan Kutek & Andrzej Radwański
Problematyka sedymentologiczna poziomu onkolitowego w dolnym kimerydzie Celin - 267-272
Sedimentological problems of Lower Kimmeridgian onkolitic horizon at Celiny in the Holy Cross Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Jaworowski
Hieroglify prądowe w wierceniach (stresz. referatu) - 273-274
Article Full Text, PDF