ASGP 1973, Vol. 43, 4

Zbigniew Kotański
Ammonites, Nautiloids and Daonelles from the upper Subtatric Triassic in the Tatra Mts. - 439-451
Amonity, łodziki i daonelle z triasu płaszczowiny reglowej górnej w Tatrach (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Andrzej K. Teisseyre
Diagenetic carbonization due to kaolinization: a hypothesis (with examples from Sudetic Carboniferous sandstones) - 453-482
Diagentyczna karbonatyzacja jako efekt kaolinizacji na przykładzie piaskowców śródsudeckiego kulmu (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stanisław Mateusz Gąsiorowski
Znaczenie geologiczne ryncholitów - 483-494
Geological value of Ryncholites (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan Połtowicz & Alicja Starczewska-Popow
Rozwój zapadliska przedkarpackiego między Tarnowem a Przemyślem - 495-517
The development of the Carpathian Foredeep between Tarnów and Przemyśl, Polish eastern Carpathian (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Wilhelm Krach
Miocen z otworów wiertniczych okolic Skoczowa - 519-533
MIocene from bore-holes of the Skoczów region (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Józef Sylwestrzak
Z zagadnień czwartorzędu Kościerzyny - 535-543
On the Quaternary of the Kościerzyna region (Northern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Kazimierz Maślankiewicz
II Polsko-Radzieckie Sympozjum Historia Rosyjsko-Polskich kontaktów w dziedzinie geologii i geografii – 545-551
Article Full Text, PDF

Stefan W. Alexandrowicz
Walery Goetel (1889-1972) - 555-568
Walery Goetel (1889-1972) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Edward Rühle
Wspomnienie o profesorze Ludwiku Sawickim (1893-1972) - 569-577
Ludwik Sawicki (1893-1972) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Wilk
Ignacy Jan Furmański (1915- 1972) - 579-583
Ignacy Jan Furmański (1915- 1972) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Edward Passendorfer & Maciej Hakenberg
Kazimierz Guzik (1911-1970) - 585-594
Kazimierz Guzik (1911-1970) (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Hubert Gruszczyk
Irena Smolarska (1928- 1972) - 595-600
Irena Smolarska (1928- 1972) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1972 - 601-622
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie finansowe - 623
Article Full Text, PDF

Walny Zjazd Delegatów w Cetniewie - 625
Article Full Text, PDF

XLIV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Cetniewie - 627-628
Article Full Text, PDF