ASGP 1981, Vol. 51, 3-4

Krzysztof P. Krajewski
Phosphate pizolite structures from condensed limestones of the high-tatric Albian (Tatra Mts) - 339-352
Fosforanowe formy pizolitowe ze skondensowanych waoieni albu wierchowego (Tatry) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Aleksnder Garlicki & Janusz Wiewiórka
The distribution of bromine in some halite rock salts of the Wieliczka salt deposit (Poland) - 353-359
Brom w solach kamiennych złoża solnego Wieliczki (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Wiesław Bogacz & Józef Krokowski
Rotation of the basement of the Upper Silesian Coal Basin - 361-381
Rotacja podłoża Górnosląskiego Zagłebia Węglowego (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Ewa Herbich
Analiza tektoniczna sieci uskokowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - 383-434
A tectonic analysis of the fault network of the Upper Silesia Coal Basin (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Leszczyński
Piaskowce ciężkowickie jednostki śląskiej w Polskich Karpatach: studium sedymentacji głębokowodnej osadów gruboklastycznych - 435-502
Ciężkowice Sandstones of the Silesian Unit in Polish Caroathians: a study of the coarse-clastic sedimentation in deep-water (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Ireneusz Lipiarski
Wiek formacji zlepieńców litycznych ze Słupca (Depresja Śródsudecka) w świetle badań florystycznych - 503-515
On the age of the Słupiec Lithic Conglomerate Formation in the Intrasudetic Basin (SW Poland) based on macroflora (Summary)
Article Full Text, PDF

Czesław Juroszek, Jerzy Kłapciński & Michał Sachanbiński
Wulkanity dolnego permu południowej części monokliny przedsudeckiej i perykliny Żar - 517-546
The Lower Permian volcanites in the southern part of the Fore-Sudetic Monocline and the Żary Pericline (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Janusz Magiera
Osady zlodowacenia środkowopolskiego w północno-wschodnim obrzeżeniu doliny górnej Odry między Kotlarnią i Zdziechowicami - 547-578
Middle Polish (Riss) glaciation deposits at the nort-eastern margin of the Upper Odra valley near Kotlarnia (Southern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Sokołowski
Uwagi o terasach doliny Dunajca koło Tarnowa - 579-594
Remarks on the terraces of Dunajec valley near Tarnów (Southern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Józef Czernicki
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Stanisław Kadyi (1900-1980) - 597-599
Chronicle of the Polish Geological Society - Stanisław Kadyi (1900-1980) (Summary)
Article Full Text, PDF

Czesław Peszat
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Marian Kamieński (1901-1980) - 601-610
Chronicle of the Polish Geological Society - Marian Kamieński (1901-1980) (Summary)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Radlicz
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Irena Kardymowiczowa (1899- 1980) - 611-615
Chronicle of the Polish Geological Society - Irena Kardymowiczowa (1899- 1980) (Summary)
Article Full Text, PDF

Janina Łyczewska
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Eugenia Zaniewska-Chlipalska (1899-1980) - 617-622
Chronicle of the Polish Geological Society - Eugenia Zaniewska-Chlipalska (1899-1980) (Summary)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzsytwa Geologicznego w r. 1980 - 623-646
Proceedings of the Geological society of Poland on 1980
Article Full Text, PDF

52 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Piotrków Trybunalski-Bełchatów, 1980 r. - 643-644
Article Full Text, PDF

Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Piotrkowie Trybunalskim, 1980 r. - 645-646
Article Full Text, PDF

Nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 647-649
Elżbieta Turnau (nagroda L. Zejsznera, 1980)
Włodzimierz Mizerski (nagroda H. Świdzińskiego, 1980)
Article Full Text, PDF