ASGP 1996, Vol. 66, 1

Marta Oszczypko
Calcareous nannoplankton of the Globigerina Marls (Leluchów Marls Member), Magura Nappe, West Carpathians - 1-17
Nannoplankton wapienny margli globigerynowych (ogniwo margli z Leluchowa), płaszczowina magurska, Karpaty Zachodnie15 (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Dariusz Krzyszkowski & Hanna Winter
Stratigraphic position and sedimentary features of the Tertiary Uppermost Fluvial Member in the Kleszczów Graben, central Poland - 17-33
Pozycja stratygraficzna i cechy sedymentologiczne trzeciorzędowej najwyższej serii fluwialnej w rowie Kleszczowa, Polska środkowa (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Dariusz Krzyszkowski & Marek Ibek
Middle Pleistocene sedimentation and palaeogeography of the Dzierżoniów basin, Sudetic Foreland, Southwestern Poland - 35-58
Środkopleistoceńska sedymentacja i ewolucja paleogeograficzna Kotliny Dzierżoniowskiej na Przedgórzu Sudeckim, południowo-zachodnia Polska (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Beata Gruszka & Tomasz Zieliński
Gravity flow origin of glaciolacustrine sediments in a tectonically active basin (Pleistocen central Poland) - 59-81
Grawitacyjnie redeponowane osady glacilimniczne rowu Kleszczowa (pleistocen centralna Polska) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Lista członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego stan na 1.06.1996 - 83-96
Membership directory of the Polish Geological Society
Article Full Text, PDF