ASGP (1997), vol. 67: 13-23

PALEOMAGNETIC RESULTS FROM THE COVER (HIGH-TATRIC) UNIT AND NUMMULITIC EOCENE IN THE TATRA MTS (CENTRAL WEST CARPATHIANS, POLAND) AND THEIR TECTONIC IMPLICATIONS

Jacek GRABOWSKI

Polish Geological Institute, Department of Geophysics, Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, Poland

Grabowski, J., 1997. Paleomagnetic results from the cover (High-Tatric) unit and nummulitic Eocene in the Tatra Mts (Central West Carpathians, Poland) and their tectonic implications. Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 13-23.

Abstract: Paleomagnetic studies of the Mesozoic and Eocene sedimentary rocks from the High-Tatric (paraautochthonous and Czerwone Wierchy units) and Paleogene cover formations of the Polish Tatra Mts were carried out. In the Middle Jurassic-Lower Cretaceous limestones a normal polarity pre-thrusting (pre-Senonian) component was identified (5 sites, 32 samples, 92 specimens). Its occurrence also in several localities of the Lower Jurassic-Upper Jurassic rocks of the Krizna unit in Poland and Slovakia indicates the possibility of the regional remagnetization which took place between 119 and 88 my (Middle Cretaceous). Another component of reversed polarity (2 sites, 17 samples, 28 specimens) is compared with the magnetization of the Middle Miocene andesites from the Pieniny Klippen Belt. The inclination of the Middle Cretaceous component accounts for proximity of the Central West Carpathian (CWC) region to the European plate in that time. Declinations in the para-autochthonous unit are rotated about 23 deg.; (+/-6 deg.;) clockwise from the coeval reference European paleomagnetic direction.

Abstrakt: Przeprowadzono badania paleomagnetyczne skał osadowych mezozoiku w Tatrach Polskich na obszarze wierchowej jednostki para-autochtonicznej i jednostki Czerwonych Wierchów oraz eocenu numulitowego. W skałach węglanowych od środkowej jury po dolną kredę (5 odsłonięć, 32 próby ręczne, 92 próbki) stwierdzono występowanie namagnesowania o normalnej polarności, utrwalonego przed ruchami płaszczowinowymi w późnej kredzie. Podobny kierunek paleomagnetyczny został już wcześniej stwierdzony w kilku miejscach w Polsce i na Słowacji w skałach dolnej-górnej jury jednostki kriżniańskiej. Ponieważ kierunek ten występuje na znacznym obszarze w skałach różnego wieku i ma niemal wyłącznie normalną polarność, może on być regionalnym przemagnesowaniem które nastąpiło między 119 a 88 mln lat temu (środkowa kreda). Inny kierunek o odwrotnej polarności (2 odsłonięcia, 17 prób ręcznych, 28 próbek) porównano z namagnesowaniem neogeńskich andezytów z Góry Wżar (Pieniński Pas Skałkowy). Inklinacja składowej kredowej świadczy o bliskości obszaru Wewnętrznych Karat Zachodnich i płyty europejskiej, przynajmniej na pograniczu wczesnej i późnej kredy. Deklinacja tego kierunku w para-autochtonie wierchowym wykazuje 23 st.; (±6 st.) rotacji zgodnej z ruchem wskazówek zegara w stosunku do deklinacji kierunków kredowych z obszaru "stabilnej Europy".

Article: 
Volume: