ASGP (1999), vol. 69: 173-188

Kaminskiinae n.subfam. and Kaminskia n.gen., A NEW EARLY CRETACEOUS CALCAREOUS AGGLUTINATED FORAMINIFERA FROM SOUTHERN DOBROGEA, ROMANIA

Theodor A. NEAGU

Laboratory of Paleontology, University of Bucharest, B-dul N. Balcescu 1, RO-70111 Bucharest, Romania

Neagu, T. A., 1999. Kaminskiinae n.subfam. and Kaminskia n.gen., a new Early Cretaceous calcareous agglutinated Foraminifera from Southern Dobrogea, Romania. Ann. Soc. Geol. Polon., 69: 173-188.

Abstract: This study presents the earliest known calcareous-cemented agglutinated Foraminifera with a typical textulariacean wall structure occurring in the Lower Cretaceous (uppermost Berriasian to lower Hauterivian) of southern Dobrogea. Based on the external morphology of the test and the canaliculate structure of its chamber wall, the author erects the new genus Kaminskia, within the new subfamily Kaminskiinae. The following species are newly described: Kaminskia flabellata, K. cuneata, K. acuta, K. filiformae, K. exigua, and K. dissimile.

Abstrakt: W artykule opisano najstarsze ze znanych taksonów otwornic aglutynujących o wapiennych ścianach z rodziny Textulariacea, występujące w osadach dolnej kredy (najwyższy berias-dolny hoteryw) w południowej Dobrudży w Rumunii. W oparciu o cechy zewnętrzne skorupek oraz obecność prostych (nierozwidlających się) kanalików wewnątrz ścian komór, autor opisał nowy rodzaj Kaminskia, zaliczając go do nowej podrodziny Kaminskiinae. W obrębie nowego rodzaju opisano nowe gatunki: Kaminskia flabellata, K. cuneata, K. acuta, K. filiformae, K. exigua i K. dissimile.

Article: 
Volume: