ASGP 2003, Vol. 73, 2

Aida S. Andreyeva-Grigorovich, Nestor Oszczypko, Natalia A. Savitskaya, Andrzej Ślączka & Natalia A. Trofimovich
Correlation of Late Badenian salts of the Wieliczka, Bochnia and Kalush areas (Polish and Ukrainian Carpathian Foredeep) - 67-89
Korelacja późnobadeńskich soli Wieliczki, Bochni i rejonu Kałusza (polsko-ukraińskie zapadlisko przedkarpackie) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Ryszard Szczęsny
Stress directions in the eastern part of the Silesian Nappe (Polish Outer Carpathians) reconstructed from the second-order folds - 91-101
Rekonstrukcja warunków głównego naprężenia poziomego we wschodniej części płaszczowiny śląskiej (Polskie Karpaty zewnętrzne) na podstawie analizy fałdów drugiego rzędu (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Stanisław Leszczyński
Bioturbation structures in the Holovnia Siliceous Marls (Turonian-lower Santonian) in Rybotycze (Polish Carpathians) - 103-122
Struktury bioturbacyjne w marglach krzemionkowych z Hołowni (turon–dolny santon) w Rybotyczach (Karpaty Polskie) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Bolesław Wajsprych & Stanisław Achramowicz
On the new wildflysch-to-flysch, blueschist-rich Lower Visean succession of the Western Sudetes (SW Poland) - 123-137
Dolnowizeńska sukcesja wildfliszowo-fliszowa zawierająca łupki niebieskie (Sudety Zachodnie, SW Polska) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Alena Kožušníková, Věra Fialová & Ivan Hoch
Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian basin - 139-143
Abstract | Article Full Text, PDF