ASGP 2003, Vol. 73, 3

Jan Golonka, Andrzej Ślączka & Frank Picha
Geodynamic evolution of the orogen: the West Carpathian and Ouachitas case study - 145-167
Zachodnie Karpaty i Góry Ouachita: studia porównawcze nad ewolucja geodynamiczną (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Piotr Jaglarz & Joachim Szulc
Middle Triassic evolution of the Tatricum sedimentary basin: an attempt of sequence stratigraphy to the Wierchowa Unit in the Polish Tatra Mountains - 169-182
Ewolucja i stratygrafia sekwencyjna środkowego triasu basenu tatricum na podstawie badań jednostki wierchowej Tatr Polskich (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Renata Jach & Krzysztof Starzec
Glaucony from the condensed Lower-Middle Jurassic deposits of the Križna Unit, Western Tatra Mountains, Poland - 183-192
Glaukonit ze skondensowanych osadów dolnej-środkowej jury jednostki krizniańskiej Tatr Zachodnich, Polska (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Bogusław Kołodziej
Scleractinian corals of suborders Pachythecaliina and Rhipidogyrina: discussion on similarities and description of species from Štramberk-type limestones, Polish Outer Carpathians - 193-217
Koralowce z podrzędu Pachythecaliina i Rhipidogyrina (Scleractinia): dyskusja nad podobieństwami oraz opis gatunków z wapieni typu sztramberskiego, Polskie Karpaty zewnętrzne (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Michał Stefaniuk & Andrzej Ślączka
Structural interpretation of semi-detailed magnetotelluric survey in Kamienica Dolna-Gogołów area in the Polish Outer Carpathians - 219-231
Strukturalna interpretacja półszczegółowych badań magnetotellurycznych w rejonie Kamienicy Dolnej – Gogołowa, Polskie Karpaty zewnętrzne (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Piotr Karnkowski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Stefania Ołtuszyk (1927-2003) - 233
Chronicle of the Polish Geological Society - Stefania Ołtuszyk (1927-2003)
Article Full Text, PDF