ASGP 2004, Vol. 74, 2

Piotr S. Dziadzio, Elżbieta Gaździcka, Izabela Ploch & Jolanta Smoleń
Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Lower Cretaceous in central and SE Poland - 125-196
Biostratygrafia i stratygrafia sekwencji kredy dolnej w Polsce centralnej i południowo-wschodniej (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF | Insertion after p. 180

Alfred Uchman, Nils E. Janbu & Wojciech Nemec
Trace fossils in the Cretaceous-Eocene flysch of the Sinop-Boyabat Basin, Central Pontides, Turkey - 197-235
Abstract | Article Full Text, PDF