ASGP 1935, Vol. 11

Wilhelm Krach
Materjały do znajomości miocenu Wołynia - 1-17
Materialen zur Kenntnis des Miocäns von Wolhynien (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Stanisław Liszka & Eugeniusz Panow
Nowe stanowisko wapienia ostrygowego w Tyńcu koło Krakowa - 18-20
Sur un nouvel affleurement des calcaires a huitres a Tyniec pres de Cracovie (Résumé)
Article Full Text, PDF

Eugeniusz Panow
W sprawie wieku mioceńskich wapieni ostrygowych z okolic Krakowa - 21-25
Sur l’age des calcaire a Ostrea des environs de Cracovie (Résumé)
Article Full Text, PDF

Bronisław Halicki
Materjały do znajomości budowy podłoża Polski pn.-wschodniej. I. Sekwan i cenoman Polesia - 26-82
Materiaux pour la connaissance de la structure geologique de la Partie NE de la Pologne (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Edward Passendorfer
Studja nad stratygraiją i paleontologią jury wierchowej w Tatrach. Część I - 83-103
Studien über die Stratigraphie und die Paläontologie des hochtatrischen Jura in Tatry (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Budowa brzeżnych mas magórskich między Sułkowicami a Suchą - 104-122
Sur la structure des masses marginales de la nappe de Magura entre Sułkowice et Sucha (Résumé)
Article Full Text, PDF

Walery Goetel
Dr. Wiktor Kuźniar - 123-124
Article Full Text, PDF

Wojciech Rogala
Dr. Stanisław Wiktor Weigner - 125-128
Article Full Text, PDF

Henryk Teisseyre
Wspomnienie o śp. Stan. Weignerze - 129-132
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1934/35 - 133-140
Article Full Text, PDF

Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Pomorzu - 137
Article Full Text, PDF

Spis zagranicznych czasopism perjodycznych bibljoteki Pol. Tow. Geol. otrzymanych drogą wymiany - 141-145
Article Full Text, PDF

Spis członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego według stanu z dnia 31. XII. 1935 r. - 146-149
Article Full Text, PDF