ASGP 1954 (for 1952), Vol. 22, 4

Marian Książkiewicz
Uwarstwienie frakcjonalne i laminowane we fliszu karpackim - 399-449
Graded and laminated bedding in the Carphatian Flysch (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Znosko
Uwagi o wieku brekcji lisowskiej - 451-471
Age of the Lisów breccia (Summary)
Article Full Text, PDF

Maria Turnau-Morawska & K. Łydka
Studia petrograficzne nad arkozą kwaczalską - 473-494
Petrographic study of the arkose of Kwaczała (Summary)
Article Full Text, PDF

Czesław Kuźniar
W sprawie genezy łupków menilitowych - 495-496
On the origin of menilite shales (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Małecki
O nowych rodzajach otwornic aglutynujących z polskiego miocenu - 497-513
New genera of agglutinated foraminifera from the Polish Miocene (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Krajewski
Jan Czarnocki (1889-1951) - 515-521
Jan Czarnocki (1889-1951) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Marian Kamieński
Janina Syniewska (1893-1951) - 522-523
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1951/52 - 524-529
Article Full Text, PDF

Walne Zebranie PTG w dniu 23 września 1952 w Kazimierzu Dolnym - 527-529
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Warszawie - 529-530
Article Full Text, PDF

Dodatkowy spis zagranicznych czasopism - 531-532
Article Full Text, PDF

Dodatkowy spis członków Pol.Tow. Geolog. według stanu z dnia 31 grudnia 1952 r (uzupełniający spis zamieszczony w z. 4, t. XXI) - 533-534
Article Full Text, PDF