ASGP 1956 (for 1955), Vol. 25, 1

Franciszek Bieda
Z dwudziestym piątym tomem Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 3-8
Vingt-cinqueme volume des Annales (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach & Wiesław Nowak
Miocen okolicy Andrychowa - 9-54
Le Miocene des environs de Andrychów (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Choczewski
Małżoraczki sarmatu dolnego w Dwikozach koło Sandomierza - 55-87
Ostracoda of Lower Sarmat at Dwikozy near Sandomierz (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan Łoziński
Minerały ciężkie jurajskich piaskowców egzotycznych z Bachowie - 89-102
Les minéraux lourds des gres exotiques de Bachowice (Résumé)
Article Full Text, PDF