ASGP 1958, Vol. 28, 1

Z badań wulkanizmu permskiego w niecce śródsudeckiej na Dolnym Śląsku
Contribuyion to the study of Permian volcanism in the intrasudetic basin (Lower Silesia)

Stefan Kozłowski
Wulkanizm permski w rejonie Głuszycy i Świerków na Dolnym Śląsku - 5-61
Permian volcanism in Głuszyca and Świerki region (Lower Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF

Maria Nożanka
Materiały do znajomości skał wulkanicznych z Łomnicy i Gomólnika Małego na Dolnym Śląsku - 63-78
Contribution to the study of volcanic rocks from Łomnica and Gomólnik Mały (Lower Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF

Helena Dziedzicowa
Metasomatoza “melafirów” permskich ze Świerków na Dolnym Śląsku - 79-107
Metasomatosis of the Permian “melaphyres” from Świerki (Lowr Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Dziedzic
Następstwo permskich skał wulkanicznych w rejonie Nowej Rudy na Dolnym Śląsku - 109-120
On the succession of the Permian volcanites in the region of Nowa Ruda (Summary)
Article Full Text, PDF