ASGP 1959 (for 1958), Vol. 28, 3

Stanisław Dżułyński & Andrzej Ślączka
Directional structures and sedimenation of the Krosno beds (Carpathian flysch) - 205-260
Sedymentacja i wskaźniki kierunkowe transportu w warstwach krośnieńskich
Article Full Text, PDF

Anna Skórska
O strukturze środkowokambryjskich kwarcytów z Wiśniówki - 261-283
De la structure des quartiztes cu Cambrian moyen de Wiśniówka (Résumé)
Article Full Text, PDF

Kamila Skoczylas-Ciszewska & Marcin Kolasa
O piaskach bogucickich - 285-314
The Bogucice (Summary)
Article Full Text, PDF

Czesław Peszat & Maria Moroz-Kopczyńska
O wykształceniu litologicznym wapieni górnojurajskich na południe od Chęcin - 315-344
The lithological development of the Upper Jurassic limestone south of Chęciny (Summary)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer & Stanisław M. Gąsiorowski
Aptychy tytońskie i neokomskie na wtórnym złożu w senonie Pasa Skałkowego Polski - 345-358
Le aptyches tithonigues et néocomiens comme dépôts secondaires dans le Sénonien de la Zone Piénine des Klippes de Pologne (Résumé)
Article Full Text, PDF