ASGP 1959, Vol. 29, 2

Adam Tokarski
Chojnicki profil cechsztynu - 129-163
The profile of Zechstein at Chojnice (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan Alexandrowicz
Osady górnokredowe w Nowej Cerekwi koło Głubczyc - 165-179
Les sédiments du Crétacé supérieur a Nowa Cerekwia pres de Głubczyce (Résumé)
Article Full Text, PDF

Ryszard Gradziński & Rafał Unrug
Geneza i wiek “serii witowskiej” - 181-195
Origin and age of the “Witów series” near Cracow (Summary)
Article Full Text, PDF

Rafał Unrug
Spostrzeżenia nad sedymentacją warstw lgockich - 197-225
On the sedimentation of the Lgota Beds (Bielsko area, Western Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer
Fucusopsis angulatus Palibin (Problematica) z warstw pstrych (dan-paleocen) osłony Pienińskiego Pasa Skałkowego - 227-232
Fucusopsis angulatus Palibin (Problematica) from the Variegated Beds (Danian-Paleocene) of the Pieniny-Klippen Belt (Summary)
Article Full Text, PDF