ASGP 1970, Vol. 40, 1

J. M. Anketell, Jerzy Cegła & Stanisław Dżułyński
On the deformational structures in systems with reversed density gradients - 3-30
Zaburzenia w układach o niestatecznym uwarstwieniu gęstościowym (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer, Jerzy Jerzmański & Alan E. M. Nairn
Studia paleomagnetyczne skał polskich. IV. Kenozoiczne bazalty Dolnego Śląska - 31-61
Paleomagnetic studies of Polish rocks IV. Cenozoic Basalts of Lower Silesia (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Zdzisław Dembowski & Rafał Unrug
Analiza statystyczna sedymentacji cyklicznej w warstwach łaziskich (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) - 63-110
A statistical study of cyclic sedimentation in the Łaziska Beds (Upper Silesia Coal Basin) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan Kicuła & Tadeusz Wieser
Osady prekambru i lamprofiry w otworze wiertniczym Opatkowice 1 - 111-129
Precambrian sediments and lamprophyre in the Bore-hole Opatkowice 1 (Summary)
Article Full Text, PDF

Wisław Wajda
Minerały ciężkie piasków dennych polskiego wybrzeża Bałtyku - 131-149
Heavy minerals of the Bottom sands (Polish Baltic Coast) (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan W. Alexandrowicz
Osady dolnego dewonu w Kluczach koło Olkusza - 151-165
Lower Devonian sediments at Klucze near Olkusz (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Małecki
Glony zielone (Chlorophyta) z osadów polskiego miocenu - 167-175
Chlorophyta from Miocene sediments of Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Lidia Malinowska
Rodzaj Platysphinctes w górnym oksfordzie Jury Częstochowskiej - 177-183
Le genre Platysphinctes dans l’Oxfordien superieur des enviros de Częstochowa (Résumé)
Article Full Text, PDF

Henryk Teisseyre
Aktualny stan geologicznych badań podstawowych w Sudetach i najważniejsze osiągnięte wyniki - 185-187
Actual state of geological research in the Sudetes and the principal results obtained (Summary)
Article Full Text, PDF

Henryk Teisseyre
Ewolucja tektoniczna metamorfiku sudeckiego - 188-193
Tectonic evolution of the Sudetic Metamorfic Complex
Article Full Text, PDF

Józef Oberc
Geologia i surowce bloku karkonosko-izerskiego - 195-205
Geology and raw materials of the Karkonosze Mts - Izera Mts block
Article Full Text, PDF