ASGP 1972, Vol. 42, 2-3

Jan Kicuła & Halina Żakowa
Dewon i karbon w podłożu południowej części niecki miechowskiej - 165-228
Devonian and Carboniferous in the basment of the southern part of the Miechów syncline (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Ksenia Mochnacka & Antoni K. Tokarski
Nowe stanowisko egzotyków z warstw krośnieńskich w okolicy Ustrzyk Górnych (Bieszczady) - 229-238
A New occurrence of exotic blocks in the Krosno Beds near Ustrzyki Górne (Bieszczady range, Polish Eastern Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz & Janina Liszkowa
Podłoże Skałek Andrychowskich - 239- 269
On the beds underlying the Andrychów Klippen (Western Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Marian Harasimiuk & Jacek Rutkowski
O strukturach deformacyjnych i sedymentacji piasków sarmatu w rejonie Chełma - 271-284
Deformational structures and sedimentation of Miocene (Sarmatian) sands in the area of Chełm (Eastern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stanisław Dżułyński, Gerald L. Shideler & Andrzej Ślączka
Impact-induced dendritic ridges in soft sediments - 285-288
Struktury deformacyjne na powierzchniach hieroglifów uderzeniowych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Aleksandra Kostecka
Calcite paramorphs in the aragonite concretions - 289-296
Paramorfozy kalcytu w aragonitowych konkrecjach (Streszczenie)
Article Full Text, PDF