ASGP 1978, Vol. 48, 1

Wiesław A. Nowak
Semichitinoidella n. gen. (Tintinnina) of the Upper Jurassic of the Czorsztyn Succession, Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland) - 3-25
Semichitinoidella n. gen. (Tintinnina) z górnej jury sukcesji czorsztyńskiej, pieniński pas skałkowy (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stefan W. Alexandrowicz & Krzysztof Birkenmajer
Upper Maastrichtian and Paleocene deposits at Szaflary, Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland - 27-37
Utwory górnego mastrychtu i paleocenu w Szaflarach, pieniński pas skałkowy (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Marian A. Gasiński
Hantkenina (Foraminiferida) in the Eocene at Bujaków (Polish Carpathians) - 39-53
Otwornice z rodzaju Hantkenina w osadach eocenu Bujakowa w Karpatach (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Antoni Hoffman
Research strategy in paleosynecology of marine benthos - 55-72
Strategia badawcza w paleosynekologii morskiego bentosu (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Halina Nemec, Wojciech Nemec & Szczepan J. Porębski
Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Permian of the Fore-Sudetic Monocline). 3. Interpretation in light of heavy-mineral data - 73-97
Przejście od sedymentacji kontynentalnej do płytkomorskiej w obrębie białego spągowca (perm monokliny przedsudeckiej) 3. Interpetacja w oparciu o minerały ciężkie
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Bolesław Wajsprych
Allochtoniczne skały paleozoiczne w osadach wizeńskich Gór Bardzkich (Sudety) - 99-127
Allochthonous Paleozoic rocks in the Visean of the Bardzkie Mts. (Sudetes) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jacek Motyka, Marek Nieć & Zbigniew Wilk
O pewnym zastosowaniu metody analizy trendu powierzchni w badaniach hydrogeologicznych - 129-144
Certain application of trend surfaces analysis to geohydrology (Summary)
Article Full Text, PDF