ASGP 1986, Vol. 56, 3-4

Jan Bromowicz
Zróżnicowanie petrograficzne obszarów źródłowych warstw ropianieckich na wschód od Dunajca - 253-276
Petrographic differentiation of source areas of Rapianka Beds east of Dunajec River (Outer Carpathians, Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Słomka
Analiza sedymentacji warstw cieszyńskich metodami statystyki matematycznej - 277-336
Statistical approach to study of flysch sedimentation – Kimmeridgian-Hauterivian Cieszyn beds, Polish Outer Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

George Bombită & Halarambie Savu
Sur les roches volcaniques associées aux klippes Piénines de Poiana Botizii (Maramouresh roumain) - 337-348
On the volcanic rocks associated with the Pieniny klippen at poiana Botizii (Romanian Maramuresh) (Summary)
Skały wulkaniczne skałek pienińskich w Poiana Botizii (Maramuresz rumuński) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Grzegorz Bojdys & Marek Lemberger
Three-dimensional gravity modelling of earth’s crust and upper mantle in the Polish Carpathians - 349-373
Trójwymiarowy model skorupy ziemskiej i górnego płaszcza w Karpatach polskich (Stresczenie)
Article Full Text, PDF

Dioný Vass & Kadosa Balogh
Radiometryczna skala wiekowa neogenu Paratetydy - 375-384
Radiometric time scale of the Paratethys Neogene (Summary)
Article Full Text, PDF

Mariusz Paszkowski & Tadeusz Szydlak
Evidence of hypersaline sedimentary environment in Dinantian carbonate deposits in area of Krzeszowice near Kraków - 385-397
Dowody na hipersalinarne środowisko sedymentacji weglanowych utworów dinantu rejonu Krzeszowic koło Krakowa (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Zdzisława Urbanek & Zdzisław Baranowski
Revision of age of the Radzimowice slates from Góry Kaczawskie Mts (Western Sudetes, Poland) based on conodonts - 399-408
Rewizja wieku łupków radzimowickich w Górach Kaczawskich (Sudety Zachodnie) na podstawie konodontów (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Wiesław Bednarczyk
Inarticulate brachiopods from the Lower Ordovician in northern Poland - 409-418
Bezzawiasowe brachipody z donego ordowiku północnej Polski (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Achramowicz
Natural centrifugal deformation - 419-426
Naturalna deformacja odśrodkowa (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stanisław Achramowicz
Some fabric elements of fault-related and sheared rocks - 427-432
Wybrane elementy budowy wewnętrznej gnejsów i skał kataklastycznych
Article Full Text, PDF

Krzysztof Görlich
Glacimarine sedimentation of muds in Hornsund Fjord, Spitsbergen - 433-477
Glacjalno-morska sedymentacja mułów we fjordzie Hornsund na Spitsbergenie (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Kazimiera Chrząszcz & Stanisław Węcławik
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Hanna Ostrowicka-Chrząstowska (1936-1984) - 481- 483
Chronicle of the Polish Geological Society - Hanna Ostrowicka-Chrząstowska (1936-1984)
Article Full Text, PDF

Andrzej Bolewski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Hubert Gruszczyk (1919-1985) - 485-488
Chronicle of the Polish Geological Society - Hubert Gruszczyk (1919-1985)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w roku 1985 - 489-502
Proceedings of the Polish Geological Society in 1985
Article Full Text, PDF