ASGP 1996, Vol. 66, 3-4

Stanisław Leszczyński
Origin of the lithological variation in the sequence of the Sub-Menilite Globigerina Marl at Znamirowice (Eocene-Oligocene transition, Polish Outer Carpathians) - 245-267
Geneza zmienności osadów podmenilitowych margli globigerinowych w Znamirowicach (pogranicze eocenu i oligocenu, Polskie Karpaty Zewnętrzne) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Ewa Malata, Tomasz Malata & Nestor Oszczypko
Litho- and biostratigraphy of the Magura Nappe in the eastern part of the Beskid Wyspowy Range (Polish Western Carpathians) - 269-284
Lito- i biostratygrafia płaszczowiny magurskiej we wschodniej części Beskidu Wyspowego (Polskie Karpaty Zewnętrzne) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jacek Matyszkiewicz & Marcin Krajewski
Lithology and sedimentation of Upper Jurassic massive limestones near Bolechowice, Kraków-Wieluń Upland, south Poland - 285-301
Litologia i sedymentacja górnojurajskich wapieni skalistych w rejonie Bramy Bolechowickiej na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (Streszczenie)
Article Full Text, PDF