ASGP (1997), vol. 67: 155-173

EARLY OLIGOCENE FORAMINIFERA FROM KAP BREWSTER, EAST GREENLAND

Krzysztof BIRKENMAJER & Antonina JEDNOROWSKA

Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, ul. Senacka 1-3, 31-002 Kraków, Poland

Birkenmajer, K. & Jednorowska, A., 1997. Early Oligocene Foraminifera from Kap Brewster, East Greenland. Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 155-173.

Abstract: Early Oligocene foraminiferal assemblages from the shallow-marine Krabbedalen Formation (Kap Dalton Group) at Kap Brewster, East Greenland, yielded 33 foraminiferal species, belonging to 23 genera and 17 families. Agglutinated arenaceous foraminifera are the most frequent. Their large, strong tests, are usually composed of coarse sand grains. Calcareous benthos is second in frequency, calcareous plankton (one species) and other microfossils are a rare admixture. Oversized tests of some arenaceous foraminifera, particularly those of Cyclammina cancellata Brady and Reophax pilulifer Brady, are an effect of cooling the Early Oligocene coastal sea of East Greenland by the East Greenland Current.

Abstrakt: Płytkomorskie osady formacji Krabbedalen (dolny oligocen) na Kap Brewster we Wschodniej Grenlandii dostarczyły zespołów otwornic reprezentowanych przez 33 gatunki należące do 23 rodzajów i 17 rodzin. Są to głównie otwornice aglutynujące piaszczyste, o dużych, mocnych skorupkach. Otwornice bentoniczne wapienne są rzadsze, wapienny plankton reprezentowany jest przez jeden gatunek. Duże rozmiary niektórych otwornic aglutynujących, zwłaszcza Cyclammina cancellata Brady i Reophax pilulifer Brady, mogą świadczyć o specyficznych warunkach środowiskowych morza szelfowego wschodniego obrzeża Grenlandii, już we wczesnym oligocenie ochładzanego zimnym prądem wschodniogrenlandzkim.

Article: 
Volume: