ASGP (1997), vol. 67: 217-229

NEW SPECIES OF PALEOGENE DEEP-WATER AGGLUTINATED FORAMINIFERA FROM THE NORTH SEA AND NORWEGIAN SEA

Felix M. GRADSTEIN (1) & Michael A. KAMINSKI (2)

1) Saga Petroleum, N-1301 Sandvika, Norway
2) Research School of Geological & Geophysical Sciences, Birkbeck College & University College London, Gower St. London WC1E 6BT, U. K.

Gradstein, F. M. & Kaminski, M. A., 1997. New species of paleogene deep-water agglutinated Foraminifera from the North Sea and Norwegian Sea. Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 217-229.

Abstract: We describe the following five new taxa of agglutinated benthic foraminifera from Paleogene bathyal shales of the North Sea and Norwegian Sea: Annectina biedai n.sp. (Eocene-Oligocene), Reophanus berggreni n.sp. (Eocene-Lower Oligocene), Ammoanita ingerlisae n.sp. (lower part of upper Paleocene), Conotrochammina voeringensis n.sp. (Campanian-lower-middle Eocene), and Cystammina sveni n.sp. (Campanian-middle Eocene). Additionally, Conotrochammina whangaia Finlay is described from the Norwegian Sea region for the first time. Insculptarenula aff. subvesicularis in the Paleocene of the North Sea may be a new species in the plexus of Cretaceous through Paleogene globorotaliid-like trochamminids. Insculptarenula subvesicularis Homola & Hanzlikova from the Albian of the Carpathians is discussed. Reophanus berggreni n.sp., Anectina biedai n.sp. and Conotrochammina voeringensis n.sp. are not known from strata outside the North Sea-Norwegian Sea region. The stratigraphic ranges of the new taxa are useful additions to the subsurface biozonation of the North Sea and offshore Norway.

Abstrakt: W pracy przedstawiono opis pięciu nowych gatunków otwornic aglutynujacych z batialnych, paleoceńskich łupków Morza Północnego i Morza Norweskiego: Annectina biedai n.sp. (eocen-oligocen), Reophanus berggreni n.sp. (eocen-dolny oligocen), Ammoanita ingerlisae n.sp. (dolna częsć górnego paleocenu), Conotrochammina voeringensis n.sp. (kampan-dolna częć rodkowego eocenu) oraz Cystammina sveni n.sp. (kampan-srodkowy eocen). Po raz pierwszy z tego regionu opisano gatunek Conotrochammina whangaia Finlay. Insculptarenula aff. subvesicularis występująca w osadach paleocenu Morza Północnego jest prawdopodobnie nowym gatunkiem z grupy trochamminidów globorotalio-podobnych, znanych z kredy i paleocenu. Przedstawiono uwagi taksonomiczne dotyczace Insculptarenula subvesicularis Homola & Hanzliková z albu Karpat. Taksony: Reophanus berggreni n.sp., Anectina biedai n.sp. i Conotrochammina voeringensis n.sp. znane są jedynie z osadów w rejonie Morza Północnego i Morza Norweskiego. Przedstawiono również biozonacje osadów palegenu Morza Północnego i wybrzeży Morza Norweskiego.

Article: 
Volume: