ASGP (1998), vol. 68: 225-235

EXOTIC CLASTS OF ORGANODETRITIC ALGAL LIMESTONES FROM LITHOSOMES OF THE BABICA CLAY, SKOLE UNIT (OUTER FLYSCH CARPATHIANS, POLAND)

Jacek RAJCHEL & Jolanta MYSZKOWSKA

Department of General and Mathematical Geology, University of Mining and Metalurgy, Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland

Rajchel, J. & Myszkowska, J., 1998. Exotic clasts of organodetritic algal limestones from lithosomes of the Babica Clay, Skole Unit (Outer Flysch Carpathians, Poland). Ann. Soc. Geol. Polon., 68: 225-235.

Abstract: The paper deals with exotic clasts of Lithothamnium calcarenites and calcirudites occurring in the central part of the Skole Unit. The clasts are confined exclusively to those lithosomes of the Babica Clay (upper Paleocene) which occur within the Variegated Shale Formation, overlying the Bircza Lithothamnium Limestone Bed (BLLB). The exotic clasts represent fragments of talus deposits, formed due to degradation of algal reefs which were situated along the northern margin of the Skole basin. They were transported into the basin by dense cohesive flows that built pebbly mudstones lithosomes of the Babica Clay. Exotic clasts of calcarenites contain silicified cores formed after clast deposition. The age of exotic rocks was determined as the turn of the Early and Late Paleocene basing on foraminifers.

Abstrakt: Scharakteryzowano grupę litotamniowych, kalkarenitowych i kalcyrudytowych egzotyków, z centralnej części jednostki skolskiej. Występują one tylko w tych litosomach iłów babickich (późny paleocen), które usytuowane są w obrębie formacji pstrych łupków, powyżej warstwy litotamniowego wapienia z Birczy /wt/. Egzotyki te są fragmentami stożków nasypowych, formujących się z degradacji raf glonowych usytuowanych wzdłuż północnej krawędzi zbiornika tej jednostki. Ich transport w głąb zbiornika odbywał się w gęstych, kohezyjnych spływach żwirowców ilastych formujących litosomy iłów babickich. Egzotyki kalkarenitowe posiadają zsylifikowane jądro, utworzone po ostatecznej depozycji egzotyka. Na podstawie zawartej w egzotykach mikrofauny otwornicowej określono ich wiek na przełom wczesnego i późnego paleocenu.

Article: 
Volume: