ASGP (1999), vol. 69: 137-159

UPPERMOST MAASTRICHTIAN RADIOLARIA FROM THE MAGURA NAPPE DEPOSITS, CZECH OUTER CARPATHIANS

Marta BĄK

Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a; 30-063 Kraków, Poland

Bąk, M., 1999. Uppermost Maastrichtian Radiolaria from the Magura Nappe deposits, Czech Outer Carpathians. Ann. Soc. Geol. Polon., 69: 137-159.

Abstract: This paper starts a new series of investigation on the radiolarian faunas from the Upper Cretaceous- Paleogene deposits of the Magura Nappe (Outer Carpathians). Uppermost Maastrichtian Radiolaria from the flysch deposits of the Soláň Formation (Czech part of the Outer Carpathians) are described herein. The systematic description of nine species belonging to order Spumellaria and 37 species of Nassellaria is presented. One new family (Gongylothoracidae n.fam.) and two new species are described: Gongylothorax maguraensis n.sp. and Lithocampe eminentis n.sp. The assemblage analysed is dominated by nassellarians, which comprise 90 percent of all specimens investigated. The most common genera are Theocapsomma, Amphipyndax, Dictyomitra and Gongylothorax.

Abstrakt: Prezentowana praca rozpoczyna nowy cykl badań nad zespołami promienic występujących w utworach na granicy górnej kredy i paleogenu w jednostce magurskiej (w Karpatach Zewnętrznych). Opisano mastrychckie promienice z utworów fliszowych formacji solańskiej (czeska część Karpat Zewnętrznych). Przedstawiono opis systematyczny 9 gatunków należących do rzędu Spumellaria oraz 37 gatunków należących do rzędu Nassellaria. Opisano nową rodzinę (Gongylothoracidae n.fam.) oraz dwa nowe gatunki: Gongylothorax maguraensis n.sp. i Lithocampe eminentis n.sp. W badanym zespole dominują formy należące do rzędu Nassellaria, które stanowią 90% zespołu. Najliczniej są reprezentowane rodzaje: Theocapsomma, Amphipyndax, Dictyomitra oraz Gongylothorax.

Article: 
Volume: