ASGP 2005, Vol. 75, 3

Jan Golonka, Paweł Aleksandrowski, Roman Aubrecht, Józef Chowaniec, Monika Chrustek, Marek Cieszkowski, Radosław Florek, Aleksandra Gawęda, Marek Jarosiński, Beata Kępińska, Michał Krobicki, Jerzy Lefeld, Marek Lewandowski, František Marko, Marek Michalik, Nestor Oszczypko, Frank Picha, Michal Potfaj, Ewa Słaby, Andrzej Ślączka, Michał Stefaniuk, Alfred Uchman & Andrzej Żelaźniewicz
The Orava Deep Drilling Project and post-Palaeogene tectonics of the Northern Carpathians - 211-248
Problematyka głębokiego wiercenia na Orawie a popaleogeńska tektonika Karpat Północnych (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Severyn Kender, Michael A. Kaminski & Marek Cieszkowski
Foraminifera from the Eocene Variegated Shales near Barwinek (Magura Unit, Outer Carpathians), the type locality of Noth (1912) revisited - 249-271
Otwornice z eoceńskich pstrych łupków w rejonie Barwinka (płaszczowina magurska, Karpaty zewnętrzne) w klasycznych stanowiskach Notha (1912) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Magdalena Sidorczuk
Middle Jurassic ammonitico rosso deposits in the northwestern part of the Pieniny Klippen Belt in Poland and their palaeogeographic importance; a case study from Stankowa Skała and "Wapiennik" Quarry in Szaflary - 273-285
Środkowojurajskie osady ammonitico rosso w północno-zachodniej części pienińskiego pasa skałkowego Polski i ich znaczenie paleogeograficzne na przykładzie Stankowej Skały i kamieniołomu „Wapiennik” w Szaflarach (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Stanisław Kwiatkowski
Origin of chert nodules from the Polish Muschelkalk, Middle Triassic - 287-308
Geneza nodul czertowych i węglanowych w wapieniu muszlowym Polski (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF