ASGP 2006, Vol. 76, 2

Tatiana Woroncowa-Marcinowska
Upper Devonian goniatites and stratigraphic significance of co-occurring conodonts from the Holy Cross Mountains: studies of the Polish Geological Institute collections - 113-160
Górnodewońskie goniatyty i współwystępujące konodonty z Gór Świętokrzyskich: badania kolekcji Państwowego Instytutu Geologicznego (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Roman Aubrecht, Michał Krobicki, Milan Sýkora, Milan Mišík, Daniela Boorová, Ján Schlögl, Eva Šamajová & Jan Golonka
Early Cretaceous hiatus in the Czorsztyn Succession (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians): submarine erosion or emersion? - 161-196
Abstract | Article Full Text, PDF

Marek Cieszkowski, Jan Środoń, Anna Waśkowska-Oliwa & Tadeusz Leśniak
Bentonitized tuffites in the Lower Eocene deposits of the Subsilesian Unit (Western Outer Carpathians, Poland): lithology, stratigraphic position and mineral composition - 197-214
Zbentonityzowane tufity w dolnoeoceńskich osadach jednostki podśląskiej (Polskie Zachodnie Karpaty zewnętrzne) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Adam Walanus & Dorota Nalepka
Numerical correlation of many multidimensional geological records - 215-224
Korelacja numeryczna wielowymiarowych danych dla kilku profili geologicznych (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Jan Bromowicz
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Andrzej Kubicz (1933-2004) - 225-226
Chronicle of the Polish Geological Society - Andrzej Kubicz (1933-2004)
Article Full Text, PDF