ASGP 2007, Vol. 77, 3

Marek Doktor
Conditions of accumulation and sedimentary architecture of the upper Westphalian Cracow Sandstone Series (Upper Silesia Coal Basin, Poland) - 219-268
Warunki sedymentacji i architektura krakowskiej serii piaskowcowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Marek Cieszkowski, Jan Golonka, Anna Waśkowska-Oliwa & Rafał Chodyń
Type locality of the Mutne Sandstone Member of the Jaworzynka Formation, Western Outer Carpathians, Poland - 269-290
Locus typicus ogniwa piaskowców z Mutnego formacji z Jaworzynki w Polskich Karpatach zewnętrznych (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Marcin Krajewski & Barbara Olszewska
Foraminifera from the Late Jurassic and Early Cretaceous carbonate platform facies of the southern part of the Crimea Mountains, Southern Ukraine - 291-311
Abstract | Article Full Text, PDF

Wojciech Narębski
Chronicle of the Polish Geological Society - Witold Żabiński (1929-2007) - 313-314
Article Full Text, PDF