ASGP 1948 (for 1947), Vol. 17

Jan Nowak
Miocen północnej krawędzi Karpat - 1-38
The Miocene of the northern border of the Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Antoni Gaweł
Geologiczne warunki występowania soli niebieskiej, ametystu i fiołkowego fluorytu - 39-60
Geological conditions of origin of blue salt, ametyst and Violet fluorite (Summary)
Article Full Text, PDF

Bronisław Halicki
O żwirach i głazach "antropogenicznych" w Karpatach - 61-88
Les Graves d’origine „antropogenique” dans les Karpates (Résumé)
Article Full Text, PDF

Bronisław Halicki
O właściwej roli kwarcytów w żwirowiskach przedpola Tatr - 89-102
Sur le rôle des quartzites dans les graviers de l’avant-pays de la Tatra (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Siedlecki & Tadeusz Wieser
Porfir w dolinie Czernki - 103-135
A porphyry in the Czernka Valley (Summary)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Przekątne uwarstwienie niektórych skał fliszowych - 137-152
Current bedding in Carphatian Flysch (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan Wdowiarz
Płaszczowina skolska w regionie Czeremoszu - 153-193
The Skole nappe in the region of the Czeremosz (Summary)
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Przyczynek do znajomości otwornic fliszu karpackiego - 195-222
Contribution a la connaissance des Foraminiferes du Flysch des Karpates polonises (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Friedberg
Przyczynki do znajomości miocenu Polski. Część IV - 223-235
A contribution to the knowledge of the Miocene of Poland. Part IV (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan Czarnocki
Przewodnik XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Górach Świętokrzyskich w r. 1947 - 237-299
Guide pour XX Réunion de la Société Géologique de Pologne dans les Montagnes de St. Croix en aôut 1947
Article Full Text, PDF | Insertion after p. 299

Stanisław Jaskólski
Karol Bohdanowicz (1864-1947) - 301-314
Karol Bohdanowicz (1864-1947) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Maślankiewicz
Stefan Czarnocki (1878-1947) - 315-326
Stefan Czarnocki (1878-1947) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Redakcja
Wojciech Rogala (1884- 1947) - 327-340
Wojciech Rogala (1884- 1947) (Summary)
Article Full Text, PDF

Rajmund Galon & Edward Passendorfer
Przewodnik XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Kujawach i Pomorzu w r. 1948 - I-XVIII
Guide des excursions de la XXI réunion de la Société Géologique de Pologne en Couyavie
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1946/47 - XIX-XXIV
Article Full Text, PDF

Spis zagranicznych czasopism periodycznych Pol. Tow. Geol., otrzymanych drogą wymiany - XXV- XXXII
Article Full Text, PDF

Lista członków P. T. G. - XXXIII-XXXVIII
Article Full Text, PDF