ASGP 1955 (for 1953), Vol. 23, 1-4

Krzysztof Birkenmajer & Jerzy Znosko
Przyczynek do stratygrafii doggeru i malmu Pienińskiego Pasa Skałkowego - 3-36
Contribution to the stratigraphy of the Dogger and Malm in the Pieniny Klippen Belt (Central Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Maria Turnau-Morawska
Uwagi o sedymentacji werfenu tatrzańskiego - 37-52
Remarks concerning sedimentation of the Werfen Beds in Tatra (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Geroch
Saccamminoides, nowa otwornica z eocenu Karpat fliszowych - 53-63
Saccomminoides n. Gen. (Foraminifera) from the Eocene in the Flysch Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Julian Tokarski
Diorytowe głazy morenowe z Doliny Kościeliskiej w Tatrach - 65-75
Diorite moraine boulders from Kościeliska Valley in the Tatra Mountains (Summary)
Article Full Text, PDF

Ewa Łuczkowska
O tortońskich otwornicach z warstw chodenickich i grabowieckich okolic Bochni - 77-156
Tortonian Foraminifera from the Chodenice and Grabowiec Beds in the vicinity of Bochnia (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Kwiatkowski
Pięcioboczna konularia w dolnym karbonie Gór Świętokrzyskich - 157-164
Conulaire pentagonale du carbonifere inférieur du Massif de la Ste Croix (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Liszka
Otwornice niższego senonu okolic Krakowa - 165-190
Foraminifera of the Lower Senonian in the vicinity of Cracow (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Krajewski
Maurice Lugeon (1870-1953) - 191-209
Maurice Lugeon (1870-1953) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Wojno
Paul Niggli (1888-1953). Przemówienie na zebraniu PTG w Krakowie w dniu 22 marca 1954 roku - 211-220
Article Full Text, PDF

Jan J. Głogoczowski
Stefan Lubicz-Sulimirski (1900-1953) - 221-223
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1952/53 - 224-230
Article Full Text, PDF