ASGP 1960 (for 1959), Vol. 29, 4

Andrzej Środoń
Tabela stratygraficzna plejstoceńskich flor Polski - 299-316
Stratigraphic table of the Pleistocene floras of Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Ewa Łuczkowska
Zmiany nazw homonimów niektórych otwornic z tortonu Polski - 317-325
Changes of homonymic names of some foraminifera from the Polish Tortonian (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński & Andrzej Ślączka
Przykłady erozji dna basenu fliszowego - 327-335
An example of large scale bottom erosion in the flysch basin (Summary)
Article Full Text, PDF

Referaty naukowe XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Gdańsku (6–8 czerw. 1958)

Zdzisław Pazdro
Budowa geologiczna regionu gdańskiego - 337-346
Article Full Text, PDF

Leonard Bohdziewicz
Budowa geologiczna i procesy dynamiczne w strefie brzegowej w Orłowie i Rewie - 347-354
Article Full Text, PDF

Witold Tubielewicz
Zjawiska brzegowe na Półwyspie Helskim - 355-365
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Włodzimierz Wawryk, Władysław Piotrowicz & Józef Domański
Surowce ilaste z Bysewa i znad Zalewu Gdańskiego - 367-373
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Józef Piątkowski
Pradolina Redy, Mierzeja Łebska i Zastoisko Lęborskie - 375-383
Article Full Text, PDF

Dionizy Piasecki
Szkic geologiczno-morfologiczny dorzecza Raduni - 385-390
Article Full Text, PDF

Kazimierz Łomniewski
Ujście Wisły - 391-418
Embouchure de la Vistule (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Henryk Orkisz
Henryk Arctowski (1871-1958) - 419-423
Henryk Arctowski (1871-1958) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Zbigniew Stopa
Tadeusz Antoni Bocheński (1901-1958) - 425-440
Tadeusz Antoni Bocheński (1901-1958) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Zdzisław Pazdro
Bronisława Kokoszyńska (1897-1959) - 441-447
Bronisława Kokoszyńska (1897-1959) (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Wilhelm Krach
Eugeniusz Panow (1890-1958) - 449-452
Eugeniusz Panow (1890-1958) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z XXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Gdańsku - 453-457
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w r. admin. 1957/58 - 459-467
Article Full Text, PDF