ASGP 1926 (for 1925-26), Vol. 3

Gabinetowi Geologicznemu Uniwersytetu Jagiellońskiego w czterdziestolecie jego istnienia 1886–1925 poświęca niniejszy Rocznik Polskie Towarzystwo Geologiczne

Władysław Szajnocha
Czterdziestolecie Gabinetu Geologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1886-1925) - 1-60
Das Geologische Universitäts-Institut in Krakau In den vierzig Jahren seines Bestandes (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Karol Bohdanowicz
Czterdzieści lat Zakładu Geologicznego w Uniwersytecie Jagiellońskim a geologja ekonomiczna - 61-82
Quarante ans de ľInstitut Géologique a ľuniversité de Jagiellon a Cracovie et la géologie économique (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Friedberg
Działalność Zakładu Geologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na polu paleontologji - 83-87
(Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Władysław Żelechowski
Otoczaki znalezione w węglu z Grodźca i Królewskiej Huty - 88-114
Gelats trouvés dans la charbon de Grodziec et de Królewska Huta (bassin houilles de Pologne) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Jarosz
Obecny stan badań nad stratygrafją dewonu i dolnego karbonu w okręgu krakowskim - 115-190
Der gegenwärtige Zustand der Forschungen über die Stratigraphie des Devons Und des Unterkarbons in der Umgebung von Krakau (Zusammenfasung)
Article Full Text, PDF

Bronisław Rydzewski
Kra jurajska w dyluwjum Puszkarni pod Wilnem i głębokie wiercenie w Wilnie - 191-210
Die Tiefbohrung von Wilno Und die Jurascholle In Diluvium von Puszkarnia (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF