ASGP 1967, Vol. 37, 3

Józef Oberc
Zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Sudetach: przegląd postępu polskich badań geologicznych na Dolnym Śląsku - 277-289
Meeetings of the Polish geological society in the Sudetes Mts.: A summary of progress in Polish geological research in Lower Silesia (Abstract)
Article Full Text, PDF

Wojciech Grocholski
Gnejsy sowiogórskie w świetle badań strukturalnych - 291-300
The Sowiogóry gneisses in the light of structural studies (Summary)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Chmura
Rozwój litologiczny jegłowskiej serii kwarcytowej - 301-338
Lithology of the Jegłowa quartzite series (Sudetes Mts.) (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Lewowicki
Żyły kwarcowe Gór Izerskich i ich pogórza - 339-371
Quartz veins of the Izera Mts. and Foreland (Western Sudetes) (Summary)
Article Full Text, PDF

Józef Oberc
Rozrzut B-lineacji w krystaliniku izerskim - 373-386
Dispersion of B-lineation in the Izera Mts. Crystalline Massif (Sudetes Mts.) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Niśkiewicz
Budowa geologiczna Masywu Szklar (Dolny Śląsk) - 387-416
Geological structure of the Szklary Massif (Lower Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Gunia
Cambrotrypa (Tabulata) z metamorfiku Sudetów Zachodnich - 417-428
Cambrotrypa (Tabulata) from metamorphic rocks of the Western Sudetes (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Kłapciński
Uwagi o występowaniu fauny w dolomitach głównych w wierceniu Rybaki 17 (Monoklina Przedsudecka) - 429-434
The fauna from the Main Dolomites of bore-hole Rybaki 17 (Summary)
Article Full Text, PDF

Zdzisław Śliwa
Własności strukturalne bazaltów Śląska - 435-454
Structures in Silesian basalts (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Niśkiewicz
O tzw. piaszczysto-ilastych osadach trzeciorzędowych w rejonie masywu serpentynitowego “Szklary” (Dolny Śląsk) - 455-464
On the so-called sandy-clayey tertiary sediments associated with the serpentinite Massif of Szklary (Lower Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF