ASGP 1996, Vol. 66, 2

Stanisław Dżułyński
Erosional and deformational structures in single sedimentary beds: a genetic commentary
Grawitacyjnie redeponowane osady glacilimniczne rowu Kleszczowa (pleistocencentralna Polska) - 101-189

Rozważania nad pochodzeniem struktur erozyjnych i deformacyjnych w ławicach osadowych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Przemysław Gedl
Middle Miocene dinoflagellate cysts from the Korytnica clays (Góry Świętokrzyskie Mountains, Poland) - 191-218
Środkowomioceńskie cysty Dinoflagellata z iłów korytnickich (Góry Świętokrzyskie, Polska) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Janusz Kotlarczyk
Leszczyński S., Malik, K., Kędzierski, M., Margle krzemionkowe i fukoidowe w rejonie Rybotycz: nowe dane litofacjalne i stratygraficzne (płaszczowina skolska, kreda, Karpaty) - dyskusja - 219-230
Leszczyński S., Malik, K., Kędzierski, M., New data on lithofacies and stratigraphy of the siliceous and fucoid marl of the Skole Nappe (Cretaceous, Polish Carpathians) – a discussion (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Leszczyński & Mariusz Kędzierski
Margle krzemionkowe i fukoidowe w rejonie Rybotycz: nowe dane litofacjalne i stratygraficzne (płaszczowina skolska, kreda, Karpaty) - odpowiedź - 230-242
Leszczyński S., Malik K., Kędzierski M., New data on lithofacies and stratigraphy of the siliceous and fucoid marl of the Skole Nappe (Cretaceous, Polish Carpathians) - a reply (Summary)
Article Full Text, PDF

Society indoor meetings - Abstracts of papers - 243-244
Article Full Text, PDF