ASGP 2002, Vol. 72, 2

Krzysztof Birkenmajer, Zoltán Pécskay, Jacek Grabowski, Marek W. Lorenc & Paweł P. Zagożdżon
Radiometric dating of the Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland.II. K-Ar and palaeomagnetic data from Neogene basanites near Lądek Zdrój, Sudetes Mts - 119-129
Datowanie radiometryczne trzeciorzędowych wulkanitów Dolnego Śląska. II. Daty K-Ari wyniki badań paleomagnetycznych neogeńskich bazanitów okolic Lądka Zdroju w Sudetach (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Renata Jach
Lower Jurassic spiculite series from the Križna Unit in the Western Tatra Mts, WesternCarpathians, Poland - 131-144
Dolnojurajskie spikulity jednostki kriżniańskiej w Tatrach Zachodnich, Karpaty Zachodnie, Polska (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Jolanta Smoleń
Radiolarian faunas from the Late Callovian and Early Oxfordian deposits of the Kraków-Wieluń Upland, South Poland - 145-161
Promienice w osadach górnego keloweju i dolnego oksfordu Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Marzena Stempień-Sałek
Miospore taxonomy and stratigraphy of Upper Devonian and lowersmost Carboniferous in Western Pomerania (NW Poland) - 163-190
Taksonomia i stratygrafia miosporowa górnego dewonu i najniższego karbonu Pomorza Zachodniego (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Piotr Gębica & Tadeusz Sokołowski
Crevassing of an inland dune during the 1998 flood in upper Vistula river valley (South Poland) - 191-197
Krewasowanie śródlądowej wydmy w dolinie górnej Wisły podczas powodzi w 1998 roku (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Antoni Wójcik
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Lesław Bober (1928-2002) - 199-200
Chronicle of the Polish Geological Society - Lesław Bober (1928-2002)
Article Full Text, PDF