ASGP 1962, Vol. 32, 4

Ryszard Gradziński
Rozwój podziemnych form krasowych w południowej części Wyżyny Krakowskiej - 429-492
Origin and development of subterranean karst in the southern part of the Kraków Upland (Summary)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Gunia
Fauna otoczaków wapieni a zagadnienie wieku zlepieńców Witoszowa (Dolny Śląsk) - 493-523
The fauna of limestone pebbles and the problem of age of Wittoszów conglomerates – Lower Silesia (Summary)
Article Full Text, PDF

Janina Liszkowa & Wiesław Nowak
Pstre margle rotaliporowe w skałce pereczyńskiej w pasie skałkowym na Rusi Zakarpackiej (ZSRR) - 525-528

Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach
Zarys stratygrafii miocenu Polski południowej - 529-557
Esquisse de la stratigraphie du Miocene de la Pologne méridonale (Résumé)
Article Full Text, PDF

Antoni Gaweł
Pierwiastki śladowe w popiołach asfaltytów i lignitów - 559-564
Trace elements in ashes of asphaltites and of carbonized woods and lignites (Summary)
Article Full Text, PDF

Maia Krysowska
Analiza petrograficzna utworów środkowojurajskich z Rzeszotar - 565-578
Analyse pétrographique des roches de Jurassique Moyen á Rzeszotary (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Łoziński & Halina Masicka
Badania minerałów ciężkich w piaskach plażowych Zatoki Gdańskiej - 579-599
Techerches sur les minéraux lourds dans les sables littoraux du Golf de Gdańsk (Résumé)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Birecki
O deluwialnych utworach serpentynitów z okolicy Szklar na Dolnym Śląsku - 601-612
On the deluvial serpentinite regolith in the Szklary region – Lower Silesia (Summary)
Article Full Text, PDF

Karol Prochazka
Przyczynek do znajomości złoża solnego w Wapnie - 613-621
A contribution to the geology of the salt deposit at wapno (Central Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
W pięćdziesiątą rocznicę utworzenia Pracowni Paleontologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - 623-628
Cinquantieme anniversaire du Laboratoire de Paléontologie á l’Universite des Jagellons (Résumé)
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Założenie pierwszej Stacji Geologicznej w Karpatach w r. 1912 - 629-631
Fondation de la premiere station géologique dans les Karpates en l’année 1912 (Résumé)
Article Full Text, PDF

Henryk Świdziński
W 50-lecie “Przeglądowej mapy geologicznej Ziem Polskich” Józefa Grzybowskiego - 633-636
Cinquantieme anniversaire “de la carte géologique générale de la région polonaise” pae Józef Grzybowski (Résumé)
Article Full Text, PDF

Józef J. Zieliński
Prof. dr Konstanty Tołwiński (1876-1961) - 637-644
Prof. dr Konstanty Tołwiński (1876-1961) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Marian Kamieński
Julian Tokarski, badacz i wychowawca (1883-1961) - 645-657
Julian Tokarski (1883-1961) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Piątkowski & Czesław Pachucki
Józef Zwierzycki, uczony i człowiek (1888-1961) - 659-667
Józef Zwierzycki (1888-1961) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Czesław Żak
Janusz Zapart (1930-1961) - 669-670
Janusz Zapart (1930-1961) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w r. adm. 1960/61 - 671-679
Article Full Text, Part 1, PDF | Part 2, PDF

Sprawozdanie z XXXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Sanok, 1961 r. - 681-683
Article Full Text, PDF

Spis członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego przyjętych w okresie od 30.06.1961 do 15.04.1962 - 684-686
Article Full Text, PDF